Územní plán našeho kraje

Začíná veřejné projednávání konceptu řešení územního plánu kraje Vysočina, vyjádřit se může každý, komu není budoucnost lhostejná. Veřejná projednávání jsou bohužel v typicky úřednických časech, pro normálního občana problematických, ale kraj slibuje prezentaci konceptu také na internetu.

Na základě schváleného zadání připravil Krajský úřad kraje Vysočina koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina (ÚP VÚC). Koncept řešení by měl prověřit všechny možné varianty a alternativy tak, aby byl vytvořen podklad pro širokou diskusi při jeho projednávání. Cílem je, aby bylo vybráno, dohodnuto a schváleno nejoptimálnější řešení územního plánu.
„Dokumentace je zaměřena na řešení koncepčních problémů území a zohledňuje i potřeby a problémy mikroregionů, obcí a občanů, které svým charakterem odpovídají měřítku této územně plánovací dokumentace. Soustřeďuje se na uspořádání území a stanovení limitů řešeného území, vymezuje významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability a další území speciálních zájmů. Dokumentace je zpracována ve dvou rovnocenných variantách. Její součástí je i posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí,“ přiblížil Petr Průža z krajského odboru územního plánování a stavebního řádu.


V době od 19. 4. 2004 do 18. 6. 2004 bude dokumentace konceptu řešení ÚP VÚC kraje Vysočina vystavena k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, tj. u Krajského úřadu kraje Vysočina, a to v prostorách kongresového centra a na internetových stránkách úřadu.


„Do 30 dnů od posledního dne jednání může každý uplatnit svoje námitky, připomínky a stanoviska k projednávanému konceptu. Případné dotazy poskytne každý pracovník krajského oddělení územního plánování. Koncept územního plánu kraje Vysočina a podmínky pro vypracování konečného návrhu bude schvalovat zastupitelstvo kraje,“ uzavřel Průža.

Veřejná projednávání konceptu řešení jsou připravena dle harmonogramu:


Čtvrtek 20. května 2004 ve 13.00 hodin – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pelhřimov, Pražská 127, Pelhřimov (budova č. 1, velká zasedací místnost).

Čtěte dále:   Na Vysočině lidé vytřídili 198 tun baterií

Pondělí 24. května 2004 ve 13.00 hodin – budova staré radnice (nyní krajská knihovna), Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod (sál ve 2. podlaží)


Úterý 25. května 2004 ve 13.00 hodin – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Třebíč, Masarykovo nám. 116, Třebíč (velká zasedací místnost)


Středa 26. května 2004 ve 13.00 hodin – sál Florian clubu (bývalá budova Národní fronty), Komenského ulice 1, Žďár nad Sázavou


Čtvrtek 27. května 2004 ve 13.00 hodin – Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, velká zasedací místnost č. 3.15Více informací P. Průža, 564 602 211, pruza.p@kr-vysocina.cz

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dívka Humpoláka roku 2003

Út Dub 20 , 2004
O víkendu proběhla volba Miss České republiky a já jsem si tak nějak vzpoměl, že jsme zapoměli vyhlásit výsledky Humpolákovi dívky roku 2003. A tak jsem se seBral, šel přepočítat hlasy a celou věc tedy napravuji a … Dívkou roku 2003 na serveru Humpolák se stala …. Čtěte dále:   […]

You May Like

Témata